Val av vaccin

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina rekommendationer för personer med särskild hög risk för svår sjukdom pga. dialys (peritoneal- eller hemodialys), benmärgs- eller organtransplantation och som kan ha ett lägre immunsvar efter vaccination. De rekommenderas vaccination med något av de godkända mRNA vaccinerna. För övriga prioriterade riskgrupper som inte förväntas ha ett sämre immunsvar vid vaccination rekommenderas det vaccin som är tillgängligt.

Du kan läsa mer på Folkhälsomyndigheten här.