Kreativa rådet

För att nå ut med vårt viktiga budskap om organdonation och de förändringar som behövs för att Sverige ska bli bättre inom området, har MOD tagit hjälp av ett antal experter inom området reklam, PR och kommunikation.

Alla personer i kreativa rådet har  ställt upp ideellt som bollplank till de flesta av våra idéer och hjälpt oss välja rätt väg får våra olika budskap om vi varit osäkra. Via vårt kreativa råd har vi dessutom fått en stor mängd arbete utfört pro-bono.

MOD hade aldrig varit där vi är idag utan  Johan Sahlström (Nosy), Annika Carstedt (Ruth), Therese Bohlin (Prime), Siavash Habibi (TechBuddy) och Lise Vestergård (Klar Kommunikation).