Njurstiftelsen

Om Njurstiftelsen

1 maj 2008 fyllde Paul Frankenius 50 år. Nära vänner bildade då stiftelsen Njurstiftelsen till förmån för njursjuka.

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att genom utdelning av bidrag främja följande:

  • Ekonomiskt stöd till behövande personer som blivit njursjuka
  • Vetenskaplig forskning
  • Åtgärder för att öka antalet donatorer till njursjuka, Detta görs framför allt genom det långa och nära samarbetet med MOD.

Inom ändamålet vetenskaplig forskning ligger att främja åtgärder för att öka antalet donatorer till njursjuka.

Paul Frankenius har egen erfarenhet av att vara njursjuk och vet hur svårt det är att befinna sig i den situationen. Stiftelsen för njursjuka vill hjälpa de personer som har en svår ekonomisk situation samt stödja patientnära forskning för att förbättra för njursjuka idag och i framtiden.

Stiftelsen för Njursjuka delar varje år ut forskningsstipendium till forskare som arbetar med patientnära forskning om njursvikt och njurdonationer. Forskningen ska beröra patienter med kroniskt avancerad njursvikt eller som är njurtransplanterade och kan bedrivas vid akademin, högskola eller annan offentlig institution i Sverige. Forskningsprojekten kan ha klinisk, medicinsk eller psykosocial karaktär.

I år hölls utdelningen av forskningsstipendierna digitalt och temat var “Hur har donations- och transplantationsverksamheten påverkats av pandemin?” I år 2020 delades stipendiet ut till fem personer, du kan läsa mer om dessa här.

Medverkande gjorde bland annat följande personer.

Kattis Ahlström – Stiftelsens ambassadör

Paul Frankenius – Styrelseledamot Stiftelsen för Njursjuka, håller i
programmet även i år, med den stora skillnaden att årets stipendieutdelning blir digital!

John Söfteland – Överläkare på Transplantationscentrum Sahlgrenska.
Universitetssjukhus och projektledare för ”Covid-19 hos organtransplanterade patienter”
(Nationellt projekt) föreläser om hur donations- och transplantationsverksamheten
påverkats av pandemin.

I filmen bredvid kan du se hela stipendieutdelningen och även lyssna till Johan Söfteland som föreläste om hur donations- och transplantationsverksamheten påverkats av pandemin.