Patientrådet

MOD är ingen klassisk patientförening som företräder traditionella patientfrågor, utan arbetar för att förändra de systemiska förutsättningarna för hur man arbetar med organdonation i Sverige. Vi har således samarbetet mest med politiker och sjukvården, men vi har även inlett ett mer strukturerat samarbete med patientföreningar med tydlig koppling till transplantation.

 

  • Viking, Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade
  • Riksförbundet för Leversjuka
  • Transplant Sweden- Idrottsföreningen för transplanterade
  • Hjärt & Lungsjukas Riksförbund
  • Njurförbundet
  • Storstockholms Diabetesförbund
  • Riksförbundet Cystisk Fibros
  • Svenska Diabetesförbundet
  • Hjärtebarnsförbundet

 

Några exempel på områden där vi har samarbetat är kring donationsutredningarna och dess remissvar. Här kan du läsa mer om Donationsutredningarna och propositionen om ny lagstiftning