Rådet för Levande Organdonation

MOD driver tillsammans med representanter från professionen rådet för levande organdonation, för att arbeta främjade för organdonation från levande donatorer i Sverige.