ESOT – European Society for Organ Transplantation

European Society for Organ Transplantation, ESOT, är en paraplyorganisation som värnar om och arbetar för transplantation i Europa och i världen. MOD har under 2020 arbetat tillsammans med ESOT för att lyfta hur donation- och transplantationsverksamheten påverkats av Covid-19 samt lyft patientens perspektiv i denna fråga.