European transplant patient organization (ETPO) advisory board

Under 2019 startades ETPO i syfte att bygga en starkare europeisk samverkan mellan  patientorganisationer i Europa kopplat till transplantation. ETPO är bildat i samråd med professionens paraplyorganisationen ESOT (European Society for Organdonation and Transplantation). Peter Carstedt medverkar i ETPO för att dela erfarenheterna ifrån hur MOD arbetar.