Forum Spetspatient

Forum spetspatient är en samverkansplattform och ideell förening för spetspatientet. En spetspatient är en patient (eller närstående) som i kontakt med livsomvälvande sjukdom utvecklar strategier och metoder för att maximera ”må-bra-tiden”. Vi tror att fler kan bli spetspatienter med hjälp av egenvårdsutbildning och tillgång till bra verktyg. Målet är att öka kontaktytorna mellan spetspatienter å ena sidan och andra patienter (och närstående), vård, forskning, företag och liknande å andra sidan. Peter Carstedt är en av medgrundarna av Forum Spetspatient.

Besök gärna www.forumspetspatient.se för mer information.