Patientråd för Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM)

Syftet med FVM är att erbjuda en sammanhållen och mer tillgänglig hälso- och sjukvård med högre kvalitet. Vården ska alltid utgå från den enskilda personens behov och erfarenheter. En sammanhållande vårdkedja ska skapa trygghet och kontinuitet för patienterna. Det måste också bli enklare för patienterna att vara delaktiga i sin vård och behandling, att kommunicera med vården och kunna bidra med information om sig själva och sin hälsa. Vårdinformationsmiljön som den ser ut idag är inte konstruerad för att stödja vårdens arbetssätt, samtidigt är graden av variation inom vården så stor att den hindrar utvecklingen av en mer optimerad informationsmiljö. En föråldrad IT-miljö utgör ett hinder för att information ska kunna flöda över organisationsgränser och vara tillgänglig för invånare, patienter och vårdpersonal när de behöver den. Peter Carstedt är med i patientrådet för FVM i syfte att bidra med ett patientperspektiv på dessa frågor.