Samverkansgruppen för Hälsa och Life Science

Samverkansprogrammen är utsedd av regeringen och skall samla näringsliv, akademi, civila samhället och offentliga aktörer för att under tematiska samhällsutmaningar gemensamt prioritera vad som behöver göras för att möta dessa.

Med gemensam kompetens, beslutskraft, resurser och nätverk ska samverkansprogrammen bistå med att hitta innovativa lösningar som möter de stora samhällsutmaningarna och bidrar till svensk konkurrenskraft. Peter Carstedt är medlem av samsverkansgruppen för att representera ett patientperspektiv på svensk life science strategi.