Styrelsen

I MODs styrelse har vi samlat några av landets klokaste och mest kunniga personer. Genom att kombinera unik insikt i donationsverksamheten i Sverige, arbete inom den ideella sektorn, strategi samt kunskap inom reklam och PR blir det möjligt att med ett brett perspektiv planera för MODs arbete på lång sikt.

Louise Gyll

Louise Gyll är styrelseordförande för MOD sedan 2020 och styrelsemedlem sen 2013.  Louise har en bakgrund som projektledare på JKL och hjälper MOD i kommunikationsstrategiska frågor. Louise kom i kontakt med frågan då hennes far, Sören Gyll genomgick en levertransplantation år 2010.

Daniel Brattgård

Daniel Brattgård, präst och etikexpert är medlem i styrelsen sedan 2018. Daniel är tidigare sjukhuspräst vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och rådgivare vid Statens medicin-etiska råd, SMER. Daniel har jobbat med donationsfrågor över 30 år och har varit involverad vid statliga utredningar. Daniel är också ordförande i MODs professionella råd.

Peter Carstedt

Peter Carstedt, njurtransplanterad, är en av grundarna till MOD. Peter är både styrelsemedlem och operativt ansvarig för verksamheten. Peter är ekonom och har tidigare arbetat med socialt entreprenörskap i projekt som Camino, Peepoople, Clinton HIV/AIDS Initiative, Young Masters Program, m.fl.

Micaela Hamrin

Micaela Hamrin är njurtransplanterad, och har sedan 2018 arbetat för MOD som politiskt sakkunnig. Micaela är utbildad lärare och är sedan 2020 suppleant till styrelsen.

Annika Carstedt

Annika Carstedt, är med i styrelsen sedan starten och hjälper MOD med frågor inom marknadsföring och kommunikation. Annika är även VD för reklambyrån Ruth som hjälper MOD med kommunikationsstrategi och kampanjer. Annika är också syster till Peter Carstedt.

Ted Henningsson 

Ted sitter i styrelsen sedan 2021. Ted har lång erfarenhet av insamlingsverksamhet och är idag Chef marknad och insamling på Operation Smile.

Kristina Hambraeus Jonzon

Kristina Hambraeus Jonzon är ledamot i styrelsen sedan 2019. Kristina är överläkare inom anestesi- och intensivvård, tidigare regionalt donationsansvarig läkare för Stortstockholm och Gotland och har lång erfarenhet av organdonation, både praktisk och teoretisk.

Sören Gyll – hedersledamot

Sören Gyll, levertransplanterad, bestämde sig efter sin operation att han skulle göra allt han kunde för att synliggöra och öka kunskapen och förståelsen om organdonation. Sören har utöver sin erfarenhet och sitt nätverk även stöttat MOD finansiellt. Sören var styrelsemedlem 2014-2016 och är idag hedersledamot i MODs styrelse.