Samarbetspartners

Överlevnadsguiden – Konsten att bli vuxen som transplanterad, görs tillsammans med flera samarbetspartners. Här kan du läsa mer om våra samarbetspartners och besöka deras hemsidor.

Projektet finansieras med stöd från Allmänna Arvsfonden. Du kan läsa mer om dem här.

 

Njurförbundet

Njurförbundet bildades 1969, fem år efter den allra första njurtransplantationen i Sverige. Vi är en ideell organisation med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället, speciellt med inriktning på frågor som rör njursjukas situation i vården. I dag har vi cirka 4 200 medlemmar i alla åldrar organiserade i 14 regionföreningar.

Vårt uppdrag

  • Främjar och tillvaratar njursjukas intressen gällande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet med utgångspunkt från Njurförbundets Riktlinjer för god njursjukvård.
  • Företräder njursjukas intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer.
  • Samlar in och sprider kunskap och erfarenheter om njursjukas situation i Sverige och omvärlden.
  • Arbetar för gemenskap mellan olika grupper av njursjuka och närstående.
  • Följer samhällsutvecklingen och utvecklar kontinuerligt verksamheten.
  • Njurförbundets arbete utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer om Njurförbundet här.

 

Riksförbundet Cystisk fibros

Förbundet företräder alla som lever med cystisk fibros eller med primär ciliär dyskinesi i Sverige. Vi arbetar för politiska förändringar och reformer av praxis i det svenska läkemedelssystemet, vilket är av avgörande betydelse för våra medlemmars liv och hälsa. Dessutom representerar vi våra medlemmar i frågor som rör lika och rättvis vård, driver på för introduktion av nya läkemedel och behandlingsmetoder, arbetar med utveckling av specialistvården, finansierar ny forskning, samt verkar för ökad medvetenhet om CF och PCD i Sverige. Vi bedriver ett omfattande mediestrategiskt arbete och för patienternas talan i den offentliga debatten samt företräder våra medlemmars intressen gentemot myndigheter, vården och i det politiska rummet. Läs mer om RfCF här.