Berättelser på arabiska

MOD – Mer Organdonation pratar med sjukhusimam Smajo Sahat om organdonation ur ett muslimskt perspektiv. Smajo Sahat har varit sjukhusimam sedan 2006 och är verksam vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. I samtalet med Smajo Sahat pratar vi om hur en sjukhusimams arbete ser ut, att respektera allas tro och religion inom sjukvård, om organdonation ur ett muslimskt perspektiv och mycket mer. Intervjun är inspelad i september 2022.

Här kan du ta del av personliga berättelser översatta till arabiska. Dela gärna dessa till den/de som du tror skulle ha glädje och nytta av att läsa andra berättelser om organdonation och transplantation.