Sjukvårdsregion Väst

Region Väst har i genomsnitt haft 34 donatorer de senaste fem åren. 2022 var det 33 personer som kunde donera organ som DBD-donatorer. Däremot har det tillkommit tio DCD donatorer, vilket är mycket positivt. Vid eftergranskning av de DCD-donatorer regionen haft har man inte sett att någon av dessa donatorer hade kunnat bli en DBD-donator.

“Avsatt tid och resurser är en viktigt förutsättning.”

En av regionens utmaningar är den höga personalomsättningen på intensivvården, framförallt när det gäller sjuksköterskor. Platsbristen är också en utmaning. Organdonation är en mycket liten del av intensivvården och det behöver ständigt påminnas och utbildas om organdonation. För att kunna göra detta behövs avsatt tid och resurser för främst donationsansvariga läkare och sjuksköterskor.

“Alla inom intensivvården ska känna till att det finns hjälp och stöd att få!”

I januari 2023 öppnade Regionalt Donationscentrum Väst, vilket är något regionen arbetat för länge. Det är ett stort steg mot en mer effektiv och välfungerande organisering av donationsverksamheten inom regionen. Under 2023 och framåt kommer regionen fortsätta sitt viktiga arbete med fokus på bland annat att den nya DOSS-organisation (Donations-specialiserad sjuksköterska) ska få en naturlig plats i varje donationsprocess. Alla inom intensivvården ska känna till att det finns hjälp och stöd att få, både av DOSS och av jourhavande läkare på Donations-linjen – de svarar när det ringer!

“Det är en långsiktig satsning på en robust donationsorganisation.”

Inom region Väst har man fått ett stort stöd från såväl politiker som verksamheter i införandet av RDC Väst samt DOSS- organisationen. Det är regionen väldigt tacksam för. Det är en långsiktig satsning på en robust donationsorganisation som man hoppas leder till trygg personal, trygga närstående, effektiva donationsprocesser och förstås också fler donatorer.

Texten är skriven tillsammans med:

Pia Löwhagen Hendén, Regionalt Donationsansvarig läkare, Region Väst

Ingrid Sandgren, Regionalt Donationsansvarig sjuksköterska, Region Väst

Carina Ulin, Regionalt Donationsansvarig sjuksköterska, Region Väst