Donationsregistret avgörande?

Sedan 1996 vi i Sverige ett system av förmodat samtycke, vilket betyder att om du inte har gjort din vilja känd, så förmodas du vara positiv till att donera dina organ.

1,8 miljoner personer har anmält sin vilja i donationsregistret. Av dessa är cirka 80 procent positivt inställda till donation. Toppnotering med antal anmälda till donationsregistret noterades 2013 och 2014, vilket var ett resultat av att många aktörer (däribland MOD) aktivt var ute och genom större kampanjer och informerade allmänheten om att registerna sig i donationsregistret. Detta bidrog till att anmälningarna till donationsregistret markant ökade. Vi kan se antalet anmälningar till donationsregistret är tätt sammankopplat till hur stort fokus och utrymme fråga om att registrera sig i donationsregistret fått det aktuella året.

Många tror att Sverige skulle vara mycket bättre på organdonation om vi hade ett Nej-register (opt-out), dvs man föds med ett ”ja” och aktivt måste säga ”nej”, det stämmer inte. I Sverige är80% av alla som registrerat sig i donationsregistret positiva till att donera sina organ efter döden. Sedan 1996 vi i Sverige ett system av förmodat samtycke, vilket betyder att om man inte gjort sin vilja känd så förmodas man vara positiv till att donera sina organ. Så även om det är bra att göra sin vilja känd, så är det faktiskt inte avgörande för donationsverksamheten ska fungera väl.

Det stämmer att det är få som tagit ställning genom att registrera sin vilja i donationsregistret, endast ca 17 % har gjort sin vilja känd genom registrering i donationsregistret. Men, samtidigt känner närstående till viljan till donation i ca 50% av alla dödsfall. Detta genom att den avlidne kan ha haft samtal med sina närstående om organdonation eller uttryckt sin vilja på annat sätt än genom donationsregistret. För sjukvården underlättar det om man gjort sin vilja känd, oavsett om man tagit ställning i donationsregistret eller om man pratat med de man älskar. Till donationsregistret kan alla, oavsett ålder, sjukdomar och levnadsvanor anmäla sin vilja att donera sina organ. Barn som fyllt 15 år kan själva anmäla sig till donationsregistret. Förälder eller vårdnadshavare kan anmäla barn upp till 15 år till donationsregistret. Observera att denna anmälan enbart kan göras utan bank-id.

Du registrerar dig här.

Det som faktiskt ökar antalet organdonationer är alltså inte antalet anmälda till donationsregistret utan vilka förutsättningar sjukvården har att arbeta donationsfrämjande i alla led.

Donationsverksamheten är beroende av en rad olika faktorer utöver professionens expertis och kunskap, är lagstiftning och tydligt regelverk den enskilt viktigaste förutsättningen för en fungerade donationsverksamhet. Den nya lagstiftningen som trädde i kraft 1 juli 2022, är central för att fler ska ges möjlighet att donera organ. Lagen innehåller nu den tydlighet som sjukvården länge efterfrågat. Detta förblir den enskilt viktigaste faktorn för att fler ska kunna donera organ. Läs mer om den nya lagstiftningen här.