Donationsregistret avgörande?

Sedan 1996 vi i Sverige ett system av förmodat samtycke, vilket betyder att om du inte har gjort din vilja känd, så förmodas du vara positiv till att donera dina organ.

Idag har omkring 1,7 miljoner personer registrerat sig i det svenska donationsregistret. Toppnotering med antal anmälda till donationsregistret noterades 2013 och 2014, vilket var ett resultat av att många aktörer (däribland MOD) aktivt var ute och genom större kampanjer och informerade allmänheten om att registerna sig i donationsregistret. Detta bidrog till att anmälningarna till donationsregistret markant ökade. Vi kan se antalet anmälningar till donationsregistret är tätt sammankopplat till hur stort fokus och utrymme fråga om att registrera sig i donationsregistret fått det aktuella året.

Många tror att Sverige skulle vara mycket bättre på organdonation om vi hade ett Nej-register (opt-out), dvs man föds med ett ”ja” och aktivt måste säga ”nej”, detta stämmer inte. I Sverige är 9 av 10 personer positiva till att donera sina organ efter döden. Sedan 1996 vi i Sverige ett system av förmodat samtycke, vilket betyder att om man inte gjort sin vilja känd så förmodas man vara positiv till att donera sina organ. Så även om det är bra att göra sin vilja känd, så är det faktiskt inte avgörande för donationsverksamheten ska fungera väl. Det stämmer att det är få som tagit ställning genom att registrera sin vilja i donationsregistret, endast ca 17 % har gjort sin vilja känd genom registrering i donationsregistret. Men, samtidigt känner närstående till viljan till donation i ca 50% av alla dödsfall. Detta genom att den avlidne kan ha haft samtal med sina närstående om organdonation eller uttryckt sin vilja på annat sätt än genom donationsregistret. För sjukvården underlättar det om man gjort sin vilja känd, oavsett om man tagit ställning i donationsregistret eller om man pratat med de man älskar.

Det som faktiskt ökar antalet organdonationer är alltså inte antalet anmälda till donationsregistret utan en ny och uppdaterad lagstiftning och bättre organisation inom sjukvården.

Det som däremot behöver åtgärdas snarast är det föråldrade regelverket som styr vilka som kan bli donatorer och hur sjukvården är organiserad. Det som faktiskt ökar antalet organdonationer är alltså inte antalet anmälda till donationsregistret, det handlar uteslutande om att satsa mer på sjukvården, i form av bland annat information och samarbete. Du kan läsa mer om det här.

Dock är det alltid bra och viktigt att du gör din vilja känd, primärt till dina närstående, så de känner till din önskan och också via registrering i donationsregistret. Du kan registrera dig här.