Stöd MOD – rädda liv!

Under 2020 har insamlingar och gåvor till förmån för MOD  minskat med ca 75%, det gör att vi just nu behöver ditt stöd extra mycket.

MOD är en självfinansierad ideell organisation, helt utan statligt stöd. Det innebär att det är tack vara att du och andra människor vill stötta MOD och vårt viktiga arbeta för att ingen ska dö i väntan på ett organ. Vi brukar vara dåliga på att säga vi behöver ditt stöd, och hur viktigt ditt bidrag är för MODs verksamhet. MOD har 90-konto.

Under 2020 minskade insamlingar och gåvor till förmån för MOD med ca 75%, det gör att vi just nu behöver ditt stöd extra mycket. Ditt bidrag är helt avgörande för vilken skillnad MOD fortsatt kan göra för alla som står på väntelistan för ett nytt organ idag och i morgon.

Olika sätt att stödja MOD

Tack för att du är med och gör skillnad.

  • Swish: 123-900 39 48 
  • Postgiro: 90 03 94-8
  • Bankgiro: 900-3948

Du kan också stödja oss med en engångsgåva via kort, det gör du här.