Hur arbetar MOD för att förändra?

MOD är en samverkansplattform som har som ambition att samla de som vill arbeta för att öka antalet donatorer och transplantationer i Sverige. Vi har byggt upp ett stort nätverk och ett förtroende för hur vi jobbar för frågan i nära samarbete med experter inom sjukvården. MOD har medverkat vid statliga utredningar, vi är en remissinstans kring frågan och vi för samtal med regeringen och sjukvårdspolitiker om vad som behövs i Sverige. Därutöver har vi medverkat vid en rad EU-möte och internationella konferenser om denna fråga som ligger oss varmt om hjärtat.

Vi nöjer oss inte med att hjälpa patienter utifrån de förutsättningar som finns idag. Vi vill i grunden förändra förutsättningarna för både den som väntar på ett organ och för sjukvården som varje dag arbetar med organdonation och transplantation. Vi samarbetar med alla och allt som är bra för frågan, och har alltid sträckt ut en hand till den eller de som tillsammans med MOD vill förändra och förbättra för hur Sverige arbetar med organdonation.

MOD har inga galor, vi delar inte ut några presenter eller gör stora kampanjer för att öka antalet som registrerar sig i donationsregistret. MOD arbetar för ALLA som står på väntelistan idag och i framtiden, vi arbetar för att ingen ska dö i väntan på ett organ. Sedan 2012 har vi arbetat strategiskt och långsiktigt för att förändra hur Sverige arbetar med organdonation, vilket i praktiken innebär det att vi ägnar största del av vårt fokus att tillsammans med sjukvården, politiker, sakkunniga och experter för att förbättra regelverket för organdonation. Genom att arbeta för en ny lagstiftning kommer vi tillsammans kunna förbättra förutsättningarna för en väl fungerande donations- och transplantationsverksamhet och på så sätt också öka antalet organdonationer och transplantationer i Sverige.

MOD definierar sig inte som en klassisk patientrörelse, vi är en rörelse som bara blir större och större. Vi drivs genom socialt entreprenörskap och självfinansiering, vilket betyder att vi inte får några statliga bidrag. Vi arbetar med alla och allt som är bra för frågan, och har alltid sträckt ut en hand till den eller de som tillsammans med MOD vill förändra och förbättra för hur Sverige arbetar med organdonation. Vi tror starkt på att vi genom samarbeten når störst och långsiktig förändring.

Vi har sedan 2012 föreläst för över 10 000 skolungdomar och 10 000 inom sjukvården och arrangerat en mängd evenemang om organdonation.