Enkät tredje dos vaccin och bildandet av antikroppar.

Undersökning kring tredje dos vaccin och bildandet av antikroppar. 

Undersökningen genomfördes 30/9-2021-10/10-2021

MOD genomförde under slutet av september till början av oktober undersökning i samband med att samhället återöppnades den 29/9. Enkäten är riktad till personer i riskgrupp (transplanterad, står på väntelistan eller närstående). Totalt svarade 326 personer på enkäten.

Vill du ta del av en sammanfattning av enkäten kan du läsa här. Nedan ser du samtliga svar i enkäten.

Vår ambition är att förmedla svaren på undersökningen till sjukvården, patientföreningar och politiker. Samtliga svar är anonyma.