Enkät Covid-19 vaccinerad

Undersökning av Covid-19 vaccinerade, biverkningar och fortsatt agerande som vaccinerad. 

Undersökningen genomfördes 13/4-2021-22/4-2021

MOD genomförde under april en undersökning bland Covid-19 vaccinerade personer i riskgrupp (transplanterad, dialys eller väntelistan) och frågade om eventuella biverkningar, närståendes vaccinering och fortsatt agerande framåt som vaccinerad.

Vår ambition är att förmedla svaren på undersökningen till sjukvården, patientföreningar och politiker. Samtliga svar är anonyma.

Totalt svarade 321 personer på enkäten, 94% av alla svarande är transplanterade och nästan 53% av alla svarande har hunnit få 2 doser av vaccin. 68,5 % av alla vaccinerade har fått Pfizers vaccin, 27% Moderna och 4% har fått Astras vaccin.

56% av alla svarande uppger att de har fått någon form av biverkning, 44% säger att de inte har upplevt några biverkningar. Det är ingen skillnad i vilket vaccin personen fått och upplevda biverkningar. Vanligaste biverkningarna är öm, svullen och rodnad på armen (74%), trötthet (35%) och huvudvärk (26,5%).

67% av alla vaccinerade uppger att de har önskan om att få ta någon form av test (tex antikroppstest) för att säkerställa skydd mot Covid-19 efter vaccineringen. Av dessa 67% uppger 93% att de känner sig osäkra på om vaccinet ger dem tillräckligt med skydd för personer som äter immunsuppressiva läkemedel.

75% av de svarande uppger att även deras hushållskontakter har blivit vaccinerade. 17,5% uppger att deras hushållskontakt vill bli vaccinerad, men ännu ej har fått någon tid. Av hushållskontakterna som fått vaccin har 58% fått Pfizers vaccin, 24% av fått Astras vaccin och 17% har fått Moderna som vaccin.

En stor majoritet av de svarande ca 67% kommer efter vaccinering fortsatt följa FHM riktlinjer men inte isolera sig, ca 15% av de svarande kommer fortsatt vara isolerade trots vaccinering.

Vill du läser mer om Covid-19? Lyssna gärna till intensivvårdsläkaren Cecilia Arfwedson om läget på IVA just nu och under pandemin. Klicka här för att komma intervjun och  Aktuellt om Covid-19

Nedan kan du ta del av resultatet.