Covid-19

Uppdaterad 28 augusti 2021

Från 1 september kommer vaccinering av tredje ”boosterdos” mot covid-19 påbörjas för immunsupprimerade patienter meddelar Folkhälsomyndigheten. I denna grupp ingår organtransplanterade personer. Uppskattningsvis rör det sig om cirka 40 000 personer och den extra dosen bedöms kunna ges 8 veckor eller senare efter dos två.

  • De här personerna behöver den här kicken för att kunna börja producera antikroppar och börja försvara sig på ett bra sätt, säger statsepidemiolog Ander Tegnell till Ekot.

Har du frågor eller funderingar kring din situation kontakta din behandlande läkare.

Nedan kan du ta del av olika studier och vilka aktiviteter MOD har arbetat för under pandemin.

Ny studie om covidinfektion hos organtransplanterade

Nyligen släpptes en svensk studie om covidinfektion hos organtransplanterade. Studien visar på högre dödlighet bland  organtransplanterade vid covidinfektion än i övriga befolkningen.

“Solid organ transplant (SOT) recipients run a high risk for adverse outcomes from COVID‐19, with reported mortality around 19%.”

Läs studien här.

Rekommendationer om vaccin för transplanterade

Personer med särskild hög risk för svår sjukdom pga. dialys (peritoneal- eller hemodialys), benmärgs- eller organtransplantation och som kan ha ett lägre immunsvar efter vaccination rekommenderas vaccination med något av de godkända mRNA vaccinerna. För övriga prioriterade riskgrupper som inte förväntas ha ett sämre immunsvar vid vaccination rekommenderas det vaccin som är tillgängligt.

Du kan läsa mer hos Folkhälsomyndigheten här

Alla transplanterade ingår i FAS 2 för vaccinering av Covid-19

Personer som har genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter ska prioriteras för vaccination i fas 2. Tidigare fanns det en skrivning hos Folkhälsomyndigheten att transplantationen skulle ha genomförts inom 12 månader denna är nu justerad tack vare att organisationer, bla MOD och representanter från professionen delgett FoHM aktuell och uppdaterad kunskap på området. Myndigheten har idag 5/2 2021 beslutat att någon tidsgräns inte ska gälla för när man transplanterats. Alla som har genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation omfattas alltså av prioriteringen, samt deras hushållskontakter.

Att transplanterade patienter ingår i riskgrupp och har en ökad risk att drabbas av svår covid-infektion i jämförelse med andra är konstaterat. De internationella siffror som tidigare publicerats gjorde gällande att över 20 procent av organtransplanterade som bekräftats smittade har avlidit. Resultatet av en svensk studie från Sahlgrenska Universitetsjukhuset (av John Softeland) visade att cirka 11 procent av transplanterade hade avlidit.

Många undrar vad det är som gäller för dig som är transplanterad och vaccinering mot covid-19?  MOD har sammanställt det vi idag vet om vad som gäller för dig som är transplanterad, du hittar information här.

Idag vet vi att vaccinering av majoriteten av befolkning är snabbaste och bästa sättet för att bromsa och stoppa covid-19 spridningen i samhället. Att vaccinera sig är viktigt för att dels skydda sig själv mot smitta och svår sjukdom, men också för att skydda de personer som av en eller fler skäl inte själva kan vaccinera sig.

För att hålla dig uppdaterad och ha tillgång till den senaste och aktuella informationen besök Folkhälsomyndigheten.

Smittskyddsersättning för dig i riskgrupp.

Den 22/4 beslutade Socialutskottet att transplanterade tillhör en riskgrupp för COVID-19.

Möjligheten att söka ersättning till riskgrupper, som inte har möjlighet att arbeta hemifrån, ska förlängas till och med den 30 april 2021, meddelar regeringen i ett pressmeddelande.

Regeringen avser att fatta beslut om förlängning av ersättningarna så snart riksdagen har godkänt regeringens kommande budgetförslag. Beslut om förlängningen förväntas tas av regeringen i början av februari 2021. Det kommer ges möjlighet till retroaktiv ersättning.

Du som blir beviljad ersättning av försäkringskassan får ett schablonbelopp på 804 kr före skatt per dag. Den 11 november röstade riksdagen igenom att utöka antalet dagar från 90 till 184 så att det är möjligt att få ersättning under hela perioden den 1 juli till och med den 31 december 2020.

Kom ihåg att du alltid måste ha sjukintyg av din behandlade läkare och att det är försäkringskassan som beviljar dig rätt till ersättning.

Om covid-19.

COVID-19 uppmärksammades i slutet av 2019 har viruset spridit sig från Wuhan till stora delar av världen. Den 11 mars klassade WHO det nya viruset som en pandemi vilket betyder att det nu har fått en betydande spridning över alla våra världsdelar.

Viruset smittar via droppsmitta och kan leva på hårda föremål utanför kroppen i en längre tid och det är därför viktigt att göra det man själv kan för att förhindra vidare spridning. Detta kan man göra genom att hålla sig hemma när man är sjuk, tvätta händerna ofta, inte röra ansiktet och hosta i armvecket. Det är även viktigt att städa ytor hemma som är extra utsatta för beröring, så som handfat, toalett, dörrhandtag, telefoner, köksutrustning och liknande.

Symptom på Covid-19

Symptomen för COVID-19 verkar variera kraftigt där ca 80% av de smittade får lindrigare symptom som vid vanlig förkylning, medan de resterande 20% får allvarligare symptom där viruset i vissa fall kan leda till lunginflammation och respiratoriska svårigheter. Inkubationstiden varierar från 0-14 dagar men vanligast är att det tar 2-5 dagar från att du blivit smittad tills du visar symptom enligt det underlag som finns idag.

Publicerad 22 april 2021

Meet the expert – Cecilia Arfwedson, Intensivvårdsläkare och Donationsansvarig läkare

Under pandemin har sjukvården i allmänhet varit hårt belastad och intensivvården i synnerhet. Igår (21 april 2021) höll Lena Hallengren en presskonferens om det pressade läget inom sjukvården. MOD har träffat Cecilia Arfwedson Intensivvårdsläkare och donationsansvarig läkare på Karolinska Huddinge sjukhus. Cecilia berättar om läget på IVA under Coronapandemin och hur donationsverksamheten har fungerat under pandemin. Lyssna gärna på detta avsnitt.

Vad du ska göra om du får symptom?

Kontakta följande beroende på symptom

  • Ring 113 13 om du har allmänna frågor om COVID-19.
  • Ring 1177 om du har varit i ett land där sjukdomen sprids och har symtom, eller om du har symtom efter att ha haft nära kontakt med någon som är sjuk i COVID-19.
  • Ring 112 om du har livshotande symptom.