Covid-19

MOD samarbetar med flera patientorganisationer för att bevaka frågan om covid-19 för i riskgrupp. Vi har ständigt dialog med myndigheter och beslutsfattare för att vara ge röst till alla transplanterade i Sverige.

Här har vi samlat aktuell informationen för dig i riskgrupp.

För att hålla dig uppdaterad och ha tillgång till den senaste och aktuella informationen besök Folkhälsomyndigheten.

Smittskyddsersättning för dig i riskgrupp.

Socialstyrelsen fick den 14 april 2020 i uppdrag att identifiera de grupper som löper störst risk att drabbas av ett allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i Covid-19. Den 22/4 beslutade Socialutskottet att transplanterade tillhör en riskgrupp för COVID-19.

Syftet med uppdraget var att skapa ett underlag för att kunna utgå med ekonomisk ersättning till dem som tillhör en riskgrupp i arbetsför ålder. Socialutskottet väntas komma med besked inom kort vad som gäller för ersättningen och på försäkringskassans hemsida står följande.

24 september beslutades att ersättningen till riskgrupper som inte kan jobba hemma förlängs till årsskiftet, dvs 31 december. Du som blir beviljad ersättning av försäkringskassan får ett schablonbelopp på 804 kr före skatt per dag. Den 11 november röstade riksdagen igenom att utöka antalet dagar från 90 till 184 så att det är möjligt att få ersättning under hela perioden den 1 juli till och med den 31 december 2020.

Kom ihåg att du alltid måste ha sjukintyg av din behandlade läkare och att det är försäkringskassan som beviljar dig rätt till ersättning.

Om covid-19.

COVID-19 uppmärksammades i slutet av 2019 har viruset spridit sig från Wuhan till stora delar av världen. Den 11 mars klassade WHO det nya viruset som en pandemi vilket betyder att det nu har fått en betydande spridning över alla våra världsdelar.

Viruset smittar via droppsmitta och kan leva på hårda föremål utanför kroppen i en längre tid och det är därför viktigt att göra det man själv kan för att förhindra vidare spridning. Detta kan man göra genom att hålla sig hemma när man är sjuk, tvätta händerna ofta, inte röra ansiktet och hosta i armvecket. Det är även viktigt att städa ytor hemma som är extra utsatta för beröring, så som handfat, toalett, dörrhandtag, telefoner, köksutrustning och liknande.

Symptom på Covid-19

Symptomen för COVID-19 verkar variera kraftigt där ca 80% av de smittade får lindrigare symptom som vid vanlig förkylning, medan de resterande 20% får allvarligare symptom där viruset i vissa fall kan leda till lunginflammation och respiratoriska svårigheter. Inkubationstiden varierar från 0-14 dagar men vanligast är att det tar 2-5 dagar från att du blivit smittad tills du visar symptom enligt det underlag som finns idag.

Vad du ska göra om du får symptom?

Kontakta följande beroende på symptom

  • Ring 113 13 om du har allmänna frågor om COVID-19.
  • Ring 1177 om du har varit i ett land där sjukdomen sprids och har symtom, eller om du har symtom efter att ha haft nära kontakt med någon som är sjuk i COVID-19.
  • Ring 112 om du har livshotande symptom.