Transplanterade ingår i FAS 2

Sidan uppdaterades 5 februari kl 17:35

Senaste nytt – Alla transplanterade ingår nu i FAS 2 för vaccinering av Covid-19

Personer som har genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter ska prioriteras för vaccination i fas 2. Tidigare fanns det en skrivning hos Folkhälsomyndigheten att transplantationen skulle ha genomförts inom 12 månader denna är nu justerad tack vare att organisationer, bla MOD och representanter från professionen delgett FoHM aktuell och uppdaterad kunskap på området. Myndigheten har idag 5/2 2021 beslutat att någon tidsgräns inte ska gälla för när man transplanterats. Alla som har genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation omfattas alltså av prioriteringen, samt deras hushållskontakter.

Att transplanterade patienter ingår i riskgrupp och har en ökad risk att drabbas av svår covid-infektion i jämförelse med andra är sedan tidigare konstaterat. De internationella siffror som tidigare publicerats gjorde gällande att över 20 procent av organtransplanterade som bekräftats smittade har avlidit. Resultatet av en svensk studie från Sahlgrenska Universitetsjukhuset (av John Softeland) visade att cirka 11 procent av transplanterade hade avlidit.

Många undrar vad det är som gäller för dig som är transplanterad och vaccinering mot covid-19?  MOD har sammanställt det vi idag vet om vad som gäller för dig som är transplanterad, du hittar information här.