Organdonation och Transplantation

Sedan 1964 har Sverige arbetat med organdonation och transplantationer från både avlidna och levande donatorer. De senaste 15 åren har antalet organdonatorer i Sverige legat stabilt på omkring 150 till 190 per år och antalet organdonatorer fortsätter att öka något för varje år. Varje år genomförs omkring 800 organtransplantationer och 1 000 vävnadstransplantationer i Sverige. Dessa organtransplantationer genomförs tack vare att en annan person sagt ja till organdonation efter döden, eller i vissa fall velat ge som levande organdonator.

En person som står på väntelistan för nytt organ kan behöva ett eller flera nya organ för att överleva, den 1 oktober 2020 fanns det i Sverige ett totalt behov av 844 st organ.

I dag dör tyvärr ca en person i veckan från väntelistan, bland annat pågrund av att organbristen i Sverige är så stor.

På filmen här bredvid kan du lyssna till MODs program om organdonation i Sverige, varför vi har så få organdonatorer och vad som behövs för att vi i Sverige ska bli bättre på organdonation och att respektera den höga donationsvilja bland befolkningen.