825

Personer på väntelistan
1 januari 2016

Anmälningar till Donationsregistret under 2014

1 – 8

En donator kan rädda
upp till  åtta liv

Min historia

Varje människa har sin egen historia brukar man säga. Följ med på fantastiska berättelser som är skrivna av människor vars liv har en nära koppling till organdonation och transplantation. Människor som är precis som du och jag.