"Tänk dig att stå i en lång kö. Längst där framme finns livet. Men vägen fram är lång.
Vi arbetar för fler organdonationer i Sverige. Så att fler liv kan räddas.

Om MOD-Mer organdonation

MOD- Mer organdonation är en organisation som vill minska transplantationsköerna i Sverige.  MOD vill att alla som behöver en transplantation skall få det i tid utan onödigt lidande. Ambitionen är att starta en rörelse kring frågan i Sverige genom att göra frågan mer känd, diskuterad i hemmen och på arbetet och mer närvarande i samhällsdebatten. MOD vill öka kunskapen och förståelsen kring organdonation så att fler i Sverige går från ord till handling och aktivt säger JA till organdonation.

 

Samtidigt som vi har en av de mest positiva befolkningarna i världen till organdonation är vi även ett av de sämsta länderna i Europa när man jämför antal organdonatorer per miljon invånare. Det tycker vi inte är OK! MOD kommer att kämpa för att Sverige skall förbättra sitt system som inte möjliggör organdonantioner och tar hand om detta samhällsproblem.

MOD – Mer organdonation, är ett nytt och långsiktigt initiativ som vill arbeta på ett nytt och modernt sätt och nå ut på ett mer personligt och emotionellt plan. Vi vill lyfta fram alla de personer som idag och i framtiden står på en väntelista och som riskerar att dö i väntan på organ om vi inte förbättrar vårt system. Vi vill även lyfta fram alla de personer som idag lever ett fantastiskt liv tack vare att någon sagt ja till organdonation.

MOD vill att fler aktivt säger JA! till organdonation. Organdonation räddar liv och ditt beslut kan rädda livet på upp till åtta personer. Det enda man behöver göra är att prata om det med sina nära och kära- det är enkelt.

MOD bildades för att på ett fristående, ungdomligt och entreprenörmässigt sätt komplettera det arbete som redan görs i frågan. Det är en ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Organdonation i Sverige bygger på ett frivilligt system där man aktivt tar ställning för eller emot organdonation. Även om 85% av allmänheten är positiva till organdonation är det endast hälften av befolkningen som har gjort sin vilja känd (endast 15% har registrerat sig i donationsregistret). MOD vill att frågan om organdonation skall lyftas fram som den viktiga samhällsfråga som det är. Behovet av ett nytt organ är något som kan drabba vem som helst, i vilken ålder som helst. Det svenska systemet bygger på att vi alla har gjort vår vilja känd för att det skall fungera. Skrämmande är att idag vet inte var tredje person hur man tar ställning i donationsfrågan i Sverige. Det vill vi ändra på!

Sjukvården behöver se över de rutiner som finns på de olika sjukhusen och förbättra den utbildning som ges till sjukvårdspersonal om organdonation. Man måste även försäkra sig om att det finns tillräckligt med tid och resurser för att man skall kunna bemöta anhöriga till någon som nyligen avlidit på ett tryggt och respektfullt sätt på de olika IVA (intensivvårdsavdelningar) i landet. Sjukvården måste ta sitt ansvar och se över vad de kan göra för att ändra situationen. Det är idag en stor variation mellan olika regioner som styrs av samma lagar och regler. Det vill vi ändra på!

Lagstiftningen kring organdonation i Sverige är idag ålderdomlig och inte uppdaterad vilket upplevs som otydligt ifrån experterna som arbetar med frågan. Detta leder till en stor osäkerhet och sjukvården vet inte hur de skall arbeta. Vi har idag ett ”förmodat samtycke” om organdonation, men detta behöver förstärkas och förtydligas för att sjukvården skall kunna arbeta efter den principen. Sjukvården har länge efterfrågat att politikerna skall se över de lagar och regler som finns i Sverige och man har saknat ett politiskt ledarskap kring frågan. Det vill vi ändra på!

I slutet av februari tog regeringen ett beslut om att en utredning skall genomföras om organdonation i Sverige. Denna utredning är väldigt efterlängtad och kanske det viktigaste som hänt inom frågan sedan donationsregistret infördes i mitten av 90-talet. Utredningen innebär att man kommer kunna påverka hur hela systemet bör utvecklas de närmaste åren på ett helt annat sätt än vad som tidigare varit möjligt. Utredningen kommer att ske under en två års period och hur resultatet tillsammans med förändringen kommer att se ut vet ingen idag. Under den tiden kommer MOD att arbeta för att alla människor som idag väntar på ett organ skall få det. Frågan om organdonation har aldrig haft mer momentum, enligt de som har arbetat med frågan i flera decennier.

Hjälp oss ge stöd till alla som står på en väntelista idag och ge din support till de som gått igenom en transplantation.

Andra som jobbar med transplantation

Socialstyrelsen

Information om lagstiftningen, transplantation och donation på olika språk och på lätt svenska.

Här kan man också ladda ner anmälningsblankett till donationsregistret.

www.livsviktigt.se

Du hittar fler organisationer här.