Forskning

Både i Sverige och i världen lever vi allt längre. Många sjukdomar som tidigare var dödliga kan vi idag behandla och i många fall också bota.

Allt fler människor kan idag överleva och leva med kroniska sjukdomar – mycket tack vare forskning. Forskning är viktigt och helt avgörande för utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. I sammanställningen “Organdonation och transplantation – Sju spännande studier för att fler organ ska kunna doneras och fler liv ska kunna rädda och levas” Kan du läsa om spännande forskning som pågått eller pågår i Sverige just nu.

Organdonation och transplantation har sedan början av 60-talet förändrat människors liv genom att erbjuda dem en andra chans till liv och överlevnad. På denna sida vill vi belysa den roll som forskning spelar inom organdonation och transplantation och hur forskning kan bidra till att både skapa bättre och säkrare vård, nya läkemedel, bättre livskvalitet och ökad livslängd för att nämna några områden.

Forskningen ger oss möjlighet att förstå, inte bara de medicinska och biologiska faktorerna utan också de psykologiska aspekterna vid organdonation och transplantation.

På denna sida kan du läsa om några av de forskningsprojekt som pågår eller har pågått inom organdonation och transplantation och hur de ökar sjukvårdens förmåga att erbjuda bästa möjliga vård till patienter som donerat organ, väntar på eller har genomgått en transplantation.

Tack vare forskningens framsteg inom det medicinska området kan sjukvården lägga mer fokus på patientens perspektiv, välmående och upplevelser, och genom det utveckla arbetssätt, metoder och processer utifrån patientens behov.

Forskning som presenteras på denna sida representerar bara en bråkdel av det arbete som görs inom detta område i Sverige och världen över. Forskare, kliniker, patienter och deras familjer, liksom samhället i sin helhet, spelar alla en viktig roll i att stödja och driva forskningen framåt. Genom att investera i och prioritera forskning inom organdonation och transplantation kan vi skapa en framtid där fler liv kan räddas och förbättras.

Slutligen vill vi tacka dig som engagerar dig i forskning inom området och till dig som har delat din berättelse och erfarenhet med oss. Ditt bidrag är ovärderligt och inspirerar oss att fortsätta arbeta för en bättre sjukvård och en bättre framtid för alla som behöver nytt organ och en ny chans till livet.

Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad och fortsätta att lyfta frågan om organdonation och transplantation för att ingen ska behöva dö i väntan på organ. Denna rapport är en hyllning till det arbete som har gjorts och en uppmaning till fortsatt engagemang och forskning för att fler donerade organ kan transplanteras, att fler liv kan räddas och för ökad livskvalitet.