Berättelser på somaliska

Här hittar du berättelser som är översatta till somaliska. Dela gärna dessa vidare till den som tror kan ha nytta och glädje av berättelserna.

MOD – Mer Organdonation pratar med sjukhusimam Smajo Sahat om organdonation ur ett muslimskt perspektiv. Smajo Sahat har varit sjukhusimam sedan 2006 och är verksam vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. I samtalet med Smajo Sahat pratar vi om hur en sjukhusimams arbete ser ut, att respektera allas tro och religion inom sjukvård, om organdonation ur ett muslimskt perspektiv och mycket mer. Intervjun är inspelad i september 2022.