Överlevnadsguiden – Konsten att bli vuxen som transplanterad

Överlevnadsguiden – Konsten att bli vuxen som transplanterad

Ett projekt med stöd från Allmänna Arvsfonden för dig mellan 14-25 år som är organtransplanterad eller står på väntelistan för nytt organ.

Kontakt: hej(@)merorgandonation.se

Var med och påverka – berätta om dina erfarenheter

Vi behöver din hjälp för att Överlevnadsguiden ska bli som bra som möjligt.  Vill du vara med och bidra med dina upplevelser och vilka förändringar och material du önskar för att må bättre?

Vi söker efter dig som är

  • 14 – 25 år som väntar på organ eller är transplanterade
  • Vårdnadshavare vars barn under 18 år väntar på organ eller är transplanterad
  • Vuxna som transplanterades innan de fyllde 25 som vill dela med sig av vilket typ av material de önskar att de hade haft tillgång till som unga och vilka frågor du önskar att du haft svar på när du var ung.

Om du kan tänka dig att delta i projektet maila till oss på hej@merorgandonation.se så återkommer vi till dig.

Vill du läsa en sammanfattning av enkäter och djupintervjuer som genomförts inom ramen för projektet? Du hittar den här.