Vad vi vill

MOD arbetar för alla som står på väntelistan i Sverige idag och i framtiden. MOD arbetar för att ingen ska dö i väntan på ett nytt organ.

MOD, Mer Organdonation beskriver bra vad vi vill, vi vill att Sverige ska arbeta för mer organdonation. De betyder i praktiken att MOD arbetar med påverkansarbete för att sjukvården, politiker och beslutsfattare ska förändra hur sjukvården arbetar och hur lagstiftningen ser ut, för att spegla svenskarnas positiva attityd och vilja till organdonation. Idag är nästan 9 av 10 svenskar (85%) positiva till organdonation, vilket gör oss till det land i världen med högst donationsvilja bland befolkning. Det är fantastiskt! Men det inget som speglas i antalet årligen genomförda organdonationer.

Vi tror starkt på att vi når störst förändring genom samarbeten över olika professioner för att nå varaktiga och långsiktiga förändringar för de dom tagit ställning för organdonation och för all de som står på väntelistan för nytt organ.

Här kan du ta del av hur MOD har gjort skillnad för fråga om organdonation i Sverige sedan starten 2012.