Så kan Sverige dubblera antalet donatorer

Det finns ingen enskild faktor som skulle kunna lösa bristen på organ i Sverige, utan det handlar om en kombination av förändringar och förbättringar inom flera områden.

I Sverige är det svårt att bli organdonator efter sin död. Du måste avlida på ett väldigt specifikt sätt för att få kunna donera dina organ efter din död i Sverige. Av de 90 000 personer som avled 2019 donerade endast 191 personer sina organ efter sin död, detta trots att vi i Sverige har en av världens högsta viljor till organdonation bland befolkningen.

I Sverige uppger nästan 9 av 10 personer att de vill donera sina organ efter sin död. Samtidigt avlider en person varje vecka i väntan på en organtransplantation. Detta kallar vi för ett systemfel, många vill donera men få får möjlighet att göra det. Genom att ge fler som vill donera organ möjlighet att göra detta, kommer fler människor få möjlighet att bli transplanterade och få ett nytt organ. Det finns ingen enskild faktor som skulle kunna lösa bristen på organ i Sverige, utan det handlar om en kombination av förändringar och förbättringar inom flera områden.

Hur jobbar MOD för att förändra situationen?

MOD fungerar som en resurs för sjukvården, där vi bland annat hjälper till att ta fram informationsmaterial om organdonation. Vi har även hjälpt till att starta upp utbildning om organdonation på flera av vårdutbildningarna i Sverige.

MOD har Sveriges största nätverk av experter och sakkunniga inom området organdonation och transplantation. Tillsammans med vårt nätverk arbetar vi på MOD aktivt varje dag för att öka kunskapen och förståelsen för organdonation i Sverige. Vårt primära fokus är att förändra och förbättra lagstiftningen samt att påverka för att sjukvården ska få ökade resurser och bättre förutsättningar för att bedriva donationsverksamhet på samtliga intensivvårdsavdelningar i Sverige.

På denna sida har vi beskrivit de viktigaste förändringarna och förbättringarna som vi på MOD arbetar för att tillsammans med berörda myndigheter och sjukvård kunna genomföra, för att Sverige inte bara ska vara världens främsta land gällande donationsviljan utan också gällande antalet genomförda organdonationer.