Samverkansgrupper där MOD ingår

MOD sitter med som representation i flera både nationella och internationella samverkansgrupper för organdonation, transplantation, hälsa, forskning & utveckling, patientfokus med mera. Här nedan kan du läsa om de olika samverkansgrupper MOD representerar.