fbpx

Coronaviruset

1

Texten reviderades 19/5-20

Till dig som är transplanterad

Följande text har vi fått ta del av från verksamhetscheferna vid Sveriges fyra transplantationscentrum som kan agera riktlinje för dig som är transplanterad. 

”Preliminär erfarenhet från Italien och Kina talar inte för att transplanterade patienter drabbas värre än icke transplanterade av COVID-19-infektion. Trots det vill vi uppmana till försiktighet och att undvika alla icke-nödvändiga kontakter. 

Om man kan jobba hemifrån eller med minimal kontakt med andra människor är det OK, men vuxna transplanterade som inte kan undvika mycket kontakter i arbetet bör överväga att hålla sig hemma.

Undvik att besöka sjukhus om möjligt! Sjukvården minimerar nu alla kontroller och försöker sköta så mycket som möjligt som video och telefonmöten. Tänk även på att sjukvården kommer vara hårt belastad så läs gärna information på denna och andra hemsidor innan du kontaktar oss för frågor.”

Denna text är framtagen av verksamhetscheferna vid Sveriges transplantationscentrum

 • Alireza Biglarnia, verksamhetschef för transplantation i Malmö
 • Lars Algotsson, verksamhetschef för transplantation i Lund
 • Per Lindnér, verksamhetschef för transplantation i Göteborg
 • Gunnar Söderdahl, verksamhetschef för transplantation i Stockholm
 • Amir Sedigh, verksamhetschef för transplantation i Uppsala


 

COVID-19

Sedan COVID-19 uppmärksammades i slutet av 2019 har viruset spridit sig från Wuhan till stora delar av världen. Den 11 mars klassade WHO det nya viruset som en pandemi vilket betyder att det nu har fått en betydande spridning över alla våra världsdelar.

Då viruset är helt nytt är kunskapen fortfarande begränsad om det, men de flesta forskare är överens om att det är ett smittsamt virus som ger influensaliknande symptom där den stora skillnaden är att det verkar sätta sig i de nedre luftvägarna.

Viruset smittar via droppsmitta och kan leva på hårda föremål utanför kroppen i en längre tid och det är därför viktigt att göra det man själv kan för att förhindra vidare spridning. Detta kan man göra genom att hålla sig hemma när man är sjuk, tvätta händerna ofta, inte röra ansiktet och hosta i armvecket. Det är även viktigt att städa ytor hemma som är extra utsatta för beröring, så som handfat, toalett, dörrhandtag, telefoner, köksutrustning och liknande.

Flatten the curve

I både traditionella och sociala medier har man pratat mycket om att ”flatten the curve”, alltså att sakta ner smittspridningen. Om en hög andel av befolkningen blir sjuka samtidigt kommer det bli svårt för sjukvården att räcka till för att hjälpa så många som möjligt. Om vi däremot saktar ner smittspridningen så att antalet sjuka fördelas över tid kommer sjukvården ha mycket lättare för att ta hand om och vårda de som blir allra sjukast.

För de som kan jobba eller studera hemifrån är det det allra bästa alternativet. En annan viktig faktor är att hålla avståndet till andra människor du är i närheten om du exempelvis måste åka och handla. Om du är intresserad av en pedagogisk förklaring av detta kan du kika ett klipp genom att klicka här.

Hur påverkar COVID-19 verksamheten i Sverige?

Sjukvården gör sitt allra bästa, men det finns såklart begränsningar för hur många allvarliga fall man kan hantera samtidigt. Detta gör att det är ännu viktigare att sakta ner smittspridningen.

Den 30/3 meddelade sjukvården att alla transplantationer med levande donatorer har stoppats i Sverige tills vidare på grund av det ansträngda läget på intensivvårdsavdelningarna. Det handlar om njurtransplantationer som nu skjuts upp, medan andra transplantationer än så länge genomförs som vanligt.

Livsnödvändiga transplantationer kommer fortfarande prioriteras efter vårdbehov. Verksamhetscheferna vid transplantationsenheterna i Sverige är i daglig kontakt för att gemensamt stämma av och följa det aktuella läget.

Symptom

Symptomen för COVID-19 verkar variera kraftigt där ca 80% av de smittade får lindrigare symptom som vid vanlig förkylning, medan de resterande 20% får allvarligare symptom där viruset i vissa fall kan kan leda till lunginflammation och respiratoriska svårigheter. Inkubationstiden varierar från 0-14 dagar men vanligast är att det tar 2-5 dagar från att du blivit smittad tills du visar symptom enligt det underlag som finns idag.

2

Vad du ska göra om du får symptom:

Ring 113 13 om du har allmänna frågor om COVID-19.
Ring 1177 om du har varit i ett land där sjukdomen sprids och har symtom, eller om du har symtom efter att ha haft nära kontakt med någon som är sjuk i COVID-19.
Ring 112 om du har livshotande symptom.

 

Misstänker du att du har Corona?

Region Stockholm har tagit fram ett självscanningstest som kan ge dig tips i hur du kan vårda dig själv i hemmet alternativt om du behöver söka vård. Klicka på länken för att ta testet:

Klicka för att ta testet (1)

Undvika smittspridning

Folkhälsomyndigheten har ännu inte gått ut med några riktlinjer för de olika riskgrupperna utan det som rekommenderas är att undvika smittan i största möjliga mån.
Som transplanterad eller kroniskt sjuk är man ofta mer utsatt för virus och infektioner i allmänhet och man drar idag slutsatsen att det gäller även detta virus. Svensk Transplantationsförenings tips är att följa samma riktlinjer som när du var nytransplanterad.

3

Generella tips om du blivit sjuk:

 • Lämna bara hemmet om du ska uppsöka medicinsk hjälp. Undvik offentliga platser och publika transportmedel. Gå inte till jobb eller skola.
 • Undvik kontakt med din närmaste familj så gott det går. Använd ett separat badrum om det finns möjlighet till det. Undvik också att vara nära husdjur.
 • Om du behöver uppsöka akutvård är det viktigt att alltid ringa 1177 innan.
 • Nys och hosta i en näsduk eller i armvecket. Tvätta händerna med tvål och vatten direkt efter, minst 20 sekunder.
 • Rör inte mun, näsa eller ögon med otvättade händer.
 • Håll koll på dina symptom. De allra flesta kommer kunna stanna hemma under tiden de tillfrisknar, men om du får svårare symptom är det väldigt viktigt att ringa 1177.

Är transplanterade en riskgrupp?

22/4 beslutade Socialutskottet att transplanterade tillhör en riskgrupp för COVID-19. Socialutskottet vill att regelverket ska ändras skyndsamt så att personer som tillhör riskgrupper kan stanna hemma från arbetet med ersättning från Försäkringskassan. Du kan läsa mer här och här.

Peter Carstedt och Micaela Hamrin från MOD skrev en replik till Socialminister Lena Hallengren angående vikten att skydda riskgrupperna. Läs repliken nedan:

Till Socialminister Lena Hallengren,

MOD, och många med oss, tycker att regeringen och myndigheterna hittills gjort en mycket god insatts under utbrottet av COVID-19. Vi får nu se hur långt det räcker, men i egenskap av njurtransplanterade patienter med kroniskt nedsatt immunförsvar finns det inget annat land i världen som vi två hellre hade velat bo i just nu. Vi har förtroende för den linje som Sverige har tagit i dessa tider. Sverige har valt att lyssna på expertisen.

Som företrädare för organtransplanterade patienter, kan MOD dock inte låta bli att reagera på det uttalande som Socialministern gjorde i Sveriges Radio den 24 mars:

”Det är svårt att definiera exakta riskgrupper. Vi har ju haft ganska enkelt att tilltala hela målgrupper som är över 70, men riskgrupper därunder är inte enkelt att definiera.”

MOD har fortlöpande försökt att få klarhet i huruvida vi som är transplanterade löper extra stor risk att drabbas svårt av COVID-19. Transplanterade patienter är en grupp som lever med livslång immunhämmande behandling och är därför alltid utsatta för infektioner. Eftersom myndigheterna inte har gett några tydliga besked i frågan har vi i varit i kontakt med de experter inom sjukvården som finns, både inom Sverige, i EU och internationellt.

Hos expertisen finns en fortsatt stor osäkerhet kring vilka som tillhör de mest utsatta riskgrupperna för COVID-19. Vi förstår att det är svårt med gränsdragningar kring vilka som bör skyddas och vilka som inte behöver extra skydd i dessa tider. Men bara för att något är svårt anser vi inte att man skall släppa frågan.

Vi är alla överens om att det är viktigt att balansera insatser och deras konsekvenser på både hälsa och ekonomi. Men för de patienter som inte vågar gå till arbetet för att de riskerar att dö om de blir smittade är situationen väldigt allvarlig. Den är livsavgörande.

Transplanterade patienter har fått som råd av sina läkare att man bör överväga att hålla sig hemma trots att det inte finns en plan för ersättning. Alla har dessvärre inte möjlighet att jobba hemifrån och på sikt kommer de inte kunna försörja sina familjer om denna otydlighet fortsätter.

Vår fråga blir därför – skall vi skydda riskgrupper eller inte? För i så fall behövs det fattas ytterligare svåra beslut kring vilka som tillhör riskgrupperna, vilka åtgärder som behövs för att de skall kunna skydda sig i dessa tider och när dessa skall införas. Allra helst innan vi blivit smittade.

Vi vill att denna fråga tas på största allvar och omgående bereds av experter inom området.

MOD- Mer organdonation

Peter Carstedt & Micaela Hamrin

Undersökning transplanterade och Covid-19

MOD skickade vecka 18 ut en enkät där ni fick svara på några korta frågor om hur du som transplanterad eller anhörig har påverkats av Covid-19. Vi ville även få reda på hur du upplever att informationen har fungerat för dig kring den rådande pandemin.

Vår ambition var att förmedla era åsikter till sjukvården, patientföreningar och politiker.

Klicka för att ta testet

Vill ni veta mer?

MOD har under den senaste veckan varit i kontakt med representanter från Socialstyrelsen, sjukvården och Europeiska branschorganisationer för att bilda en så aktuell bild av situationen som möjligt. Det råder fortfarande stor osäkerhet kring olika riskgrupper och vilka effekter COVID-19 kommer få på sjukvården, men detta är vår samlade bedömning. Vi uppdaterar kontinuerligt med information.

Den 23/3 sändes ett webinar där transplantationsorganisationer runt om i världen diskuterade situationen kring COVID-19. Deltagare i webinaret var Aopo (Association of organ procurement organizations, AST (American society of transplantation),  ASTS (American society of Transplant Surgeons, CST/STC, International society for heart & lung transplantation, NATCO (The organization for transplant professionals,  The transplantation society samt UNOS.
Målet med webinaret var att dela sina erfarenheter kring transplanterade och COVID-19 som de samlat hittills. Se hela webinaret här:

 

 

Här finner ni länkar där ni kan läsa om den aktuella situationen kring COVID-19:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/

https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/krisberedskap/corona/

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset 

https://www.kuriren.nu/nyheter/nya-ron-transplanterade-blir-inte-mer-sjuka-nm5321019.aspx – Artikel om iakttagelser gällande levertransplanterade barn och unga och hur COVID-19 påverkar dem.

Vetenskaplig artikel om COVID-19 och njursjukdom:

https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(20)30251-9/pdf?fbclid=IwAR18PGH_aMtXoRAa-1rYcSGcqMhufDGtQPTrZstkS4CNld7Gxu2z3TBQYYA

Socialstyrelsens protokoll från sammanträdet om identifiering av riskgrupper- https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/identifiering-av-riskgrupper-covid19.pdf?fbclid=IwAR2WlrEn4ShfcBwZp4r1c1p4Z3IVjvvVGc8U4B42qvSjKcgkoyBKyVYvilo