Bli donator

Tack för att du vill ta ställning och göra skillnad. Alla människor har förutsättning för att bli organdonator!

Alla människor har förutsättning för att bli organdonator, det spelar ingen roll hur gammal du är, på vilket sätt du har levt, om du har några eventuella sjukdomar eller äter mediciner. Om du blir aktuell som organdonator efter din död, kommer sjukvården alltid att göra en individuell medicinsk bedömning utifrån de aktuella kriterier som gäller där och då, för att se om just du kan bli organdonator. Det som gäller idag, gäller kanske inte i morgon. Det är därför det är viktigt att uttrycka sin vilja och önskan. Det är den senast uttryckta viljan som räknas, oavsett om det är muntligt eller skriftligt, till anhörig eller via donationsregistret.

Det finns olika sätt att uttrycka sin vilja till organdonation.

Alla sätt är likvärdiga. Muntligt som skriftligt.

  • Prata med dina anhöriga om din vilja och önskan att bli organdonator.
  • Registrera dig i donationsregistret.

Vill du bli organdonator som levande donator? Du ska du besöka vår sida om levande organdonation för mer information.

Tack för att du vill ta ställning och göra skillnad!