Donationsregistret

I Sverige har vi idag ett förmodat samtycke, vilket betyder att de personer som idag inte gjort sin vilja känd förmodas vara positiva till organdonation.

1,8 miljoner personer har anmält sin vilja i donationsregistret. Av dessa är cirka 80 procent positivt inställda till donation. Många tror att Sverige skulle vara mycket bättre på organdonation om vi hade ett Nej-register (opt-out), dvs man föds med ett ”ja” och aktivt måste säga ”nej”, men detta stämmer inte.

I Sverige har vi sedan 1996 något som kallas för förmodat samtycke, vilket betyder att de personer som idag inte gjort sin vilja känd eller sagt nej, förmodas vara positiva till organdonation. Det är dock alltid bra och viktigt att du gör din vilja känd, primärt till dina närstående, så de känner till din önskan. Till donationsregistret kan alla, oavsett ålder, sjukdomar och levnadsvanor anmäla sin vilja att donera sina organ.

Barn som fyllt 15 år kan själva anmäla sig till donationsregistret. Förälder eller vårdnadshavare kan anmäla barn upp till 15 år till donationsregistret. Observera att denna anmälan enbart kan göras utan bank-id.

Du registrerar dig här.