Donationsregistret

I Sverige har vi idag ett förmodat samtycke, vilket betyder att de personer som idag inte gjort sin vilja känd förmodas vara positiva till organdonation.

Idag är ca 17% av svenska befolkningen anmälda i donationsregistret. Många tror att Sverige skulle vara mycket bättre på organdonation om vi hade ett Nej-register (opt-out), dvs man föds med ett ”ja” och aktivt måste säga ”nej”, men detta stämmer inte.

I Sverige är 9 av 10 personer positiva till att donera sina organ efter döden. I Sverige har vi sedan 1996 något som kallas för förmodat samtycke, vilket betyder att de personer som idag inte gjort sin vilja känd eller sagt nej, förmodas vara positiva till organdonation. Det är dock alltid bra och viktigt att du gör din vilja känd, primärt till dina närstående, så de känner till din önskan. Du kan också via registrering i donationsregistret göra din vilja känd. Du kan registrera dig här.