MOD-podden

mod-podden_hemsida

Arbetar du med organdonation? Har du en personlig koppling till donationsfrågan? Är du intresserad av vad organdonation handlar om? Välkommen till MOD-podden.

 

MOD-podden är ett initiativ av MOD – Mer organdonation för att öka kunskap och engagemang om organdonation. Podden erbjuder intervjuer och samtal med några av Sveriges främsta experter inom organdonation och transplantation. Programledare Simon Perstorper och Micaela Hamrin, som både har en personlig koppling till organdonation, möter forskare, läkare och patienter som belyser frågan ur sina unika perspektiv. Syftet med MOD-podden är att göra information om organdonation och transplantation mer tillgänglig i ett nytt och spännande format.

Välkomna!


Avsnitt #11 – Peter Carstedt

För säsongens sista avsnitt har Simon och Micaela bjudit in en god vän och kollega till podden, nämligen Peter Carstedt, en av medgrundarna till MOD.

I vårt samtal berättar Peter om varför han tillsammans med Martha Ehlin valde att starta MOD fö sex år sedan. Peter förklarar även hur det gick till när han själv var i behov av en ny njure vid nyss fyllda trettio, vad som händer bakom kulisserna på MOD och hur han ser på de utmaningarna som ligger för Sveriges donationsvård.

Det råder ingen tvekan om att Peter är en person som brinner oerhört mycket för donationsfrågan. Under de sex år som MOD funnits har visionen för organisationen varit glasklar: Att ingen i Sverige ska behöva dö i väntan på nya organ. Vi är glada över att ge er MOD-poddens sista avsnitt, inspelad i ett vardagsrum i Enskede, Stockholm.


Avsnitt #10 – Annika Tibell

I dagens avsnitt av MOD-podden träffar Simon och Micaela Annika Tibell, en av Sveriges mest betydelsefulla personer för både donationsfrågan och transplantationsverksamheten i Sverige. Annika, som är transplantationskirurg i grunden, är operativ direktör och biträdande sjukhusdirektör vid Karolinska universitetssjukhuset och är även professor i etik. Annikas arbete med donationsfrågan började som chef för transplantationskirurgin på Karolinska där hon insåg att det största hindret för en god transplantationsvård är bristen på organ. Därefter har Annika forskat på hur donationsvården bör organiseras på bästa sätt och de etiska frågor som uppkommer i samband med organdonation. I intervjun berättar Annika om situationen för organdonation och transplantation i Sverige igår och idag, om de utmaningar Sveriges donationsvård står inför och hur regelverken som styr arbetet med organdonation måste förändras för att fler liv ska räddas.


 Avsnitt #9 – Carin Franzen och Josefina Meyer från Socialstyrelsen

I MOD-poddens nionde avsnitt träffar Simon och Micaela två utredare från socialstyrelsen, nämligen Carin Franzén och Josefina Meyer. I intervjun diskuterar vi vilken funktion socialstyrelsen har för organdonation i Sverige och hur arbetet med donationsfrågan ser ut nationellt. Carin och Josefina berättar även hur donationsregistret fungerar och om varför det är så viktigt att ta ställning för organdonation.


 Avsnitt #8 – Tommy Andersson

I MOD-poddens åttonde avsnitt träffar Simon och Micaela Tommy Andersson, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet. Med utgångspunkt i sin kunskap om matematik och marknadsekonomi har Tommy varit med och utvecklat den algoritm som ligger till grund för det svenska njurbytesprogrammet. Ett program som på sikt kan möjliggöra upp till 20 % fler njurtransplantationer i Sverige. I samtalet med Tommy får vi lära oss mer om hur ett njurbytesprogram fungerar, varför levande donator- och mottagarpar bör ansluta sig till ett sådant och den potential det svenska programmet har i Norden för alla dem som väntar på nya njurar.

 


 

Avsnitt #7 – Linda Gyllström Krekula

I MOD-poddens sjunde avsnitt träffar Micaela socionomen och forskaren Linda Gyllström Krekula. Linda är verksam som kurator och har mångårig erfarenhet av att tala med personer som blivit transplanterade. Hon har även forskat på allmänhetens attityd till organdonation och är en av Sveriges främsta experter på donationsfrågans plats i samhället. I samtalet med Linda får vi ta del av hennes tankar om hur vi kan få fler att engagera sig för organdonation i Sverige, hur sjukvårdspersonalen kan ta sig an frågan på ett tryggare sätt, både för dem själva och för de anhöriga, sätt och hur och varför organdonation bör bli en naturlig del av vården i livets slutskede.

 

 


 

Avsnitt #6 – Azad Najar, överläkare, forskare och innovatör

I MOD-poddens sjätte avsnitt träffar Simon och Micaela överläkaren, forskaren och innovtören Azad Najar. Med Västerås som utgångspunkt arbetar han som praktiserande läkare samtidigt som han utvecklar världens första mekaniska fyrkammarhjärta Real Heart. Med ambitionen att kunna erbjuda svårt hjärtsjuka patienter ett fullgott alternativ till ett vanligt hjärta driver Azad sitt projekt med passion och beslutsamhet. I intervjun får vi höra Azads berättelse om hur idén till ett mekaniskt hjärta kom till, hur hjärtat fungerar – både det mänskliga och det mekaniska – och vilka möjligheter som ligger för hans innovation.

 

 


 

Avsnitt #5 – Heidi Stensmyren, ordförande läkarförbundet

I MOD-poddens femte avsnitt träffar Simon och Micaela anestesiläkaren Heidi Stensmyren som lagt sin kliniska karriär åt sidan och numera bland annat är ordförande i Läkarförbundet. Heidi brinner för att skapa bättre förutsättningar för svensk sjukvård och donationsfrågan ligger henne varmt om hjärtat. I intervjun med Heidi får vi veta mer om hennes bild av svensk donationsvård idag, om hennes personliga koppling till organdonation och vilka konkreta förändringar hon tror krävs för en jämlik vård i Sverige.

 

 


 

Avsnitt #4 – Daniel Brattgård, sjukhuspräst

I MOD-poddens fjärde avsnitt träffas Simon och Micaela den pensionerade sjukhusprästen och etikexperten Daniel Brattgård. Daniel har varit verksam vid bland annat Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg där han samtalat med personer som transplanterats, som står på väntelistan eller är anhöriga. I avsnittet talar vi om tankar och känslor kring att motta ett nytt organ, att en organdonation alltid bör betraktas som en gåva och varför Daniel vägrar att bära ett donationskort.

 

 


Avsnitt #3 – Beatrice Halby, på väntelistan

I MOD-poddens tredje avsnitt träffar Simon och Micaela 23-åriga Beatrice (Bea) Halby från Lomma i Skåne. Hon är nyligen uppsatt på väntelistan för ett par nya lungor som följd av hennes sjukdom cystisk fibros. I avsnittet berättar Bea om hur det är att leva i väntan på nya organ, om hennes sjukdom och hennes tankar kring en transplantation och om drömmar och mål i livet.

 

 


 

Avsnitt #2 – Kristina Hambraeus Jonzon, donationsansvarig läkare

I säsongens andra avsnitt av MOD-podden möter Simon och Micaela Kristina Hambraeus Jonzon, överläkare på Karolinska universitetssjukhuset och även donationsansvarig läkare för Stor-Stockholm och Gotland. Kristina är prisad för sina insatser som läkare och chef på Karolinska och hennes röst för donationsfrågan är en av de starkaste i Sverige. I avsnittet får vi lära oss om hur donationsprocessen går till, hur donationsvården kan bli bättre i Sverige och varför transplanterade patienter aldrig får känna skuld. Dessutom slår Kristina hål på några vanliga myter om organdonation.

 

 

Artiklar med relevans för avsnittets innehåll

Artikel om Sveriges första donationscentrum för organdonation (med citat från Kristina Hambraeus Jonzon)

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/nytt-donationscentrum-ska-ta-vara-pa-fler-organ

Radioinslag om Anders Miltons donationsutredning med intervju av Kristina Hambraeus Jonzon och Anders Milton

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6268117

Presentationen ”Organdonation – en intensivvårdsfråga” av Kristina Hambraeus Jonzon

http://docplayer.se/28521620-Organdonation-en-intensivvardsfraga-kristina-hambraeus-jonzon.html

 


 

Avsnitt #1 – forskarna David och Erik Berglund

I MOD-poddens första avsnitt möter Simon och Micaela bröderna David och Erik Berglund. David och Erik är båda verksamma inom forskningen för immunosuppression och transplantation. Med utgångspunkt i Uppsala respektive Stockholm och New York bedriver bröderna sin forskning med en vision om en läkemedelsfri immunhämmande behandling av transplanterade patienter.

 

 

Vill du veta mer om David och Eriks forskning?

”Transplantation utan immunhämmande behandling – När kan det bli aktuellt?”, text David Berglund

http://www.njurforbundet.se/Content/Cms/Pdf/Njurfunk%201-2015.pdf (sida 6-8)

”Preparatory Studies to Introduce Regulatory T Cells in Clinical Transplantation”, text David Berglund

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:706830/FULLTEXT01.pdf (sida 53-54)

 


 

Har du några frågor till oss på MOD-podden?

Hör av dig till mejladress podden@merorgandonation eller ta kontakt på oss via Facebook @merorgandonation eller vår hemsida www.merorgandonation.se.