mod-podden_hemsida

Arbetar du med organdonation? Har du en personlig koppling till donationsfrågan? Är du intresserad av vad organdonation handlar om? Välkommen till MOD-podden.

 

MOD-podden är ett initiativ av MOD – Mer organdonation för att öka kunskap och engagemang om organdonation. Podden erbjuder intervjuer och samtal med några av Sveriges främsta experter inom organdonation och transplantation. Programledare Simon Perstorper och Micaela Hamrin, som både har en personlig koppling till organdonation, möter forskare, läkare och patienter som belyser frågan ur sina unika perspektiv. Syftet med MOD-podden är att göra information om organdonation och transplantation mer tillgänglig i ett nytt och spännande format.

Välkomna!

 


 

Avsnitt #2 – Kristina Hambraeus Jonzon

I säsongens andra avsnitt av MOD-podden möter Simon och Micaela Kristina Hambraeus Jonzon, överläkare på Karolinska universitetssjukhuset och även donationsansvarig läkare för Stor-Stockholm och Gotland. Kristina är prisad för sina insatser som läkare och chef på Karolinska och hennes röst för donationsfrågan är en av de starkaste i Sverige. I avsnittet får vi lära oss om hur donationsprocessen går till, hur donationsvården kan bli bättre i Sverige och varför transplanterade patienter aldrig får känna skuld. Dessutom slår Kristina hål på några vanliga myter om organdonation.

 

 

Artiklar med relevans för avsnittets innehåll

Artikel om Sveriges första donationscentrum för organdonation (med citat från Kristina Hambraeus Jonzon)

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/nytt-donationscentrum-ska-ta-vara-pa-fler-organ

Radioinslag om Anders Miltons donationsutredning med intervju av Kristina Hambraeus Jonzon och Anders Milton

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6268117

Presentationen ”Organdonation – en intensivvårdsfråga” av Kristina Hambraeus Jonzon

http://docplayer.se/28521620-Organdonation-en-intensivvardsfraga-kristina-hambraeus-jonzon.html

 


 

Avsnitt #1 – David och Erik Berglund

I MOD-poddens första avsnitt möter Simon och Micaela bröderna David och Erik Berglund. David och Erik är båda verksamma inom forskningen för immunosuppression och transplantation. Med utgångspunkt i Uppsala respektive Stockholm och New York bedriver bröderna sin forskning med en vision om en läkemedelsfri immunhämmande behandling av transplanterade patienter.

 

 

Vill du veta mer om David och Eriks forskning?

”Transplantation utan immunhämmande behandling – När kan det bli aktuellt?”, text David Berglund

http://www.njurforbundet.se/Content/Cms/Pdf/Njurfunk%201-2015.pdf (sida 6-8)

”Preparatory Studies to Introduce Regulatory T Cells in Clinical Transplantation”, text David Berglund

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:706830/FULLTEXT01.pdf (sida 53-54)

 


 

Har du några frågor till oss på MOD-podden?

Hör av dig till mejladress podden@merorgandonation eller ta kontakt på oss via Facebook @merorgandonation eller vår hemsida www.merorgandonation.se.