Statistik

textplatta-hemsidan-statistik-editerbar

 

Senaste statistiken

Den 1 januari 2018 fanns det i Sverige ett totalt behov av 817 organ. En person som står på väntelistan kan behöva ett eller flera organ. I snitt dör en person i veckan från väntelistan, bland annat för att organbristen är så stor.

Siffror säger mycket och därför kan du här nedan ta del av den senaste statistiken om organdonation. Hur Sverige står sig i en internationell jämförelse, hur många som väntar på organ, antal transplanterade, antal donatorer och anmälningar till donationsregistret med mera.

 

Skärmklipp 2018-01-19 10.33.51

Positiv inställning till donation

I ett globalt perspektiv har vi svenskar den mest positiva attityden till organdonation i världen. Hela 85 % av Sveriges befolkning ställer sig positiva till att donera organ efter sin död. (undersökningar senast genomförda under 2015).

 

Positiva inom EU stapeldiagram

 

Organdonation – internationella jämförelser av antal donatorer

De senaste 15 åren har antalet donatorer i Sverige legat stabilt på omkring 150 stycken per år. De tre sista åren har historiskt sett varit de bästa i Sverige med 167 donatorer 2014 och 168 donatorer 2015, och 185 – det högsta antalet någonsin – under 2016.

I ett internationellt perspektiv hamnar vi dock fortfarande långt efter.

Antal-avlidna-donatorer-internationellt

Donationsfrekvens inom EU staplar

.

 

EU-karta ant don 2017 rosa

 

 

Olika typer av register påverkar inte antal donatorer

Många menar att Sverige skulle vara bättre på organdonation om vi hade ett Nej-register, dvs man föds ”ja” och aktivt måste säga ”nej”. Det som bilden nedan visar är dock att typen av register inte spelar någon roll. Det finns inget samband med en typ av register och många donatorer. Om ett Nej-register vore lösningen skulle alla svarta staplar vara längst till vänster. Det som däremot spelar större roll är samtalet – att det pratas om organdonation bland allmänhet, sjukvård och beslutsfattare.

 

Tabellen visar donatorer per miljon invånare samt jämförelse över de olika sorters typer av register som finns.

 

Nordisk jämförelse

Den absoluta majoriteten av levande donationer, är donation av njurar. Sverige är bättre på levande donation jämfört med avlidna donatorer.

Skärmklipp 2018-01-19 09.51.26

 

 

Nordisk jämförelse av antalet donatorer – avlidna och levande. Siffrorna avser 2017, dvs 2017-01-01 t.o.m. 2017-12-31.

 

 

Organdonation – utvecklingen av antalet donatorer i Sverige

Som tidigare nämnts så är svenskarna väldigt positiva till organdonation, men vi hamnar långt efter andra länder i Europa när det kommer till att hitta och ta tillvara på möjliga donatorer. Dock börjar det ske en långsam förändring i Sverige och de senaste tre åren (2014-2016) har varit de bästa någonsin gällande antalet donatorer och antalet transplanterade.

.

 

Avlidna don Sverige 1995-2017 sidostapeldiagram

Ackum ant don avlidna och levande med text ink 2017

Regionala skillnader

Sverige har stora regionala skillnader när det kommer till antal donatorer i varje region. Vissa regioner är mycket bra medan andra hamnar långt under snittet.

 

Regionala skillnader 2016_preview
Regionala skillnader i Sverige (siffrorna visar 2016) gällande antalet faktiska donatorer per miljon invånare i respektive region. Det genomsnittliga antalet donatorer per miljon invånare för hela landet är 18,5.

.

 

Ackum ant njurdonationer i Sverige per region cirkeldiagram tom dec 2017

Totalt antal njurdonationer fram till december 2017.

 

 

 

Levande donation

Levande donation har minskat de senaste åren i Sverige, och förra året var det lägsta procentuellt sett sedan 2000.

Förändring levande njurdonatorer – antal.

.

Förändring levande njurdonatorer – i procent av totala antalet njurtransplantationer.

.

Njurdonatorer-2016-procent-AD-LD-cirkeldiagram

 

Antal som väntar på organ

Totalt fanns det ett behov av 817 organ den 1 januari 2018. En person som står på väntelistan kan behöva ett eller flera organ.

Väntar per organ 1 jan 2018 infographic_ny

 

Donationsregistret

Tidigare anmälde sig ca 30.000-35.000 personer till donationsregistret årligen (siffrorna avser nyanmälningar). 2013 skedde en fördubbling med 67.000 anmälningar och 2014 var det över 100.000 anmälningar. 2015 skedde en minskning – dock var det fortfarande ca 50 % fler anmälningar än förr om åren. Denna minskning kan vi beskriva med ett fokusskifte – under 2013 och 2014 var många aktörer (däribland MOD) aktivt ute och informerade allmänheten, det var flertalet större kampanjer och stora mediala inslag under dessa år som bidrog till att anmälningarna sköt i höjden. Under 2015 var det inte alls lika stor närvaro bland allmänheten eller i media gällande organdonation – däremot satsades det mer på att informera och samarbeta med sjukvården, vilket gav resultatet att 2015 hade flest antal donatorer någonsin i historien (167 stycken) – fram till 2016 då siffran ökade ytterligare till 185 donatorer.

 

Donationsregistret anmäln 2010-2017_2

 

 

Antal registrerade. Fördelning kvinnor-män i donationsregistret, uppdelat i ålderskategorier. Siffror avser 2015-12-31.

 


Anmälningar till donationsregistret månad för månad 2014.

.


Anmälningar till donationsregistret månad för månad 2015.

.

Antalet transplantationer

Att antalet transplantationer ökar är ett av de viktigaste måtten på att Sverige börjar bli bättre gällande organdonation. Fler donatorer hittas, fler transplantationer görs, fler liv räddas.

 

Ackum ant transplantationer 2017

.

.

Tabell – transplantationer per organ och år

Transplanterade organ 2001-2017 tabell

Totalt antal transplantationer per organ och år 2001-2017.

 

Antal transplanterade 1e jan-31dec 2017 infographic njur-pancr

.

 

Transplanterade organ 2017 stapel korrekt

 

Antal transplantationer per organ 2000-2017

Transplanterade njurar 2000-2017 stapel

 

Transplanterade hjärtan 2000-2017 stapel Transplanterade levrar 2000-2017 stapel Transplanterade lungor 2000-2017 stapel

 

För den senaste statistiken och uppdateringar om antalet personer på en väntelista och hur många som transplanterats i Sverige, ladda ned denna pdf ifrån Scandiatransplant.

Källor:

Livsviktigt
Scandiatransplant
Svensk Transplantationsförening