Organdonation

Antalet organdonationer räcker idag inte till för att fylla det behov som finns. Många står på väntelista och varje år dör en del av dem som en följd av detta. Organdonation bygger på ett frivilligt system där vi ställer upp för varandra. Utan frivilliga kan ingen få ett nytt organ. Inte du heller.

Om MOD